INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

På Beiersdorf AG (“Beiersdorf”) vet vi att skyddet av personuppgifter och den konfidentiella hanteringen av dessa är mycket viktigt för våra användare. Därför informerar vi här nedan om vilken information vi samlar in och hur vi hanterar den.

Hur personuppgifter samlas in och används

Personuppgifter är sådana uppgifter som identifierar dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress eller din bostadsadress. Beiersdorf samlar inte in dina personuppgifter utom när du särskilt ger dem till oss (t.ex. när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i enkätundersökningar eller tävlingar, beställer produktprover eller broschyrer eller ber om information) och ger oss tillåtelse att använda dem.

Dina personuppgifter används, överförs och lagras enbart om du har gett oss din tillåtelse, samt i den omfattning och under så lång tid det behövs i varje enskilt fall, exempelvis under den tid det tar för oss att besvara dina frågor, bemöta din förfrågan eller informera dig om resultatet i en tävling.

För att kunna göra detta kan det ibland vara nödvändigt för Beiersdorf att lämna ut personuppgifter till andra företag inom Beiersdorf Group eller till externa företag vars tjänster vi använder för att kunna utföra den tjänst vi har utlovat dig. Dessa externa företag anlitas t.ex. för frakt, reklamdistribution eller tävlingar. Beiersdorf kräver i sådana fall att dessa samarbetspartners hanterar uppgifterna i enlighet med dessa instruktioner och lagenliga bestämmelser. 

Allt annat utlämnande av personuppgifter, t.ex. utlämning av dina inloggningsuppgifter från vår webbplats till sociala medier eller webbtjänster ägda av tredje part – exempelvis Facebook eller Twitter – sker inte utan att du först godkänt det. Beiersdorf garanterar att de insamlade uppgifterna inte säljs eller hyrs ut till tredje part. Vi är dock tvungna att lämna ut information om dig om lagen eller det statliga rättsväsendet kräver det.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras genom er användning av webbsidan (inklusive er anonyma IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. 
Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs för att göra det enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka till användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan. 

Du kan hindra Google från att upptäcka en cookie som genereras på grund av och i samband med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress ) samt behandling av dessa uppgifter genom att hämta och installera denna plug-in:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Användning av personuppgifter i reklam- och marknadsföringssyfte 

Om du uttryckligen givit oss ditt medgivande att använda dina personuppgifter i reklam- och marknadsföringssyfte kommer vi att lagra och kontinuerligt använda dina uppgifter för dessa ändamål, t.ex. för att skicka dig nyhetsbrev, produktprover, eller fråga om du vill delta i någon av våra tävlingar. Allting sker via e-post, vanlig postgång eller någon annan kommunikationsväg som du har godkänt. Vi kan komma att använda dina uppgifter för att skapa och upprätthålla en användarprofil för att kunna erbjuda individuellt anpassade reklamutskick och kampanjer. Vi kan också komma att använda den information du gett oss för att analysera och förbättra vår webbplats, reklam, marknadsföring, försäljning och våra marknadsundersökningar.

Återkalla ditt medgivande

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi får använda dina personuppgifter, helt eller delvis.

Rätt till information

På begäran kommer vi omedelbart underrätta dig vilka av dina personuppgifter, om några, som lagrats under dina besök på vår webbplats. Vänligen skicka alla dina frågar till någon av adresserna ovan.

Automatisk insamling av icke-personlig information

När du går in på vår webbplats samlar vi automatiskt in allmän information som inte är dina personliga uppgifter. Det kan t.ex. vara din internetleverantörs domännamn (eller din arbetsplats domännamn), vilken webbplats som pekade på vår, vad du klickat på webbplatsen, datum och tid för dessa klick, samt vilket operativsystem och vilken webbläsare du använt.

Denna information samlas in och analyseras anonymt. Informationen används enbart i syfte att förbättra utseendet, innehållet och användarvänligheten på vår webbplats. Informationen används inte till något annat och lämnas inte ut till tredje part. 

Cookies 

För att förenkla användningen av vår webbplats använder vi s.k. cookies. Cookies är små dataenheter som din webbläsare lagrar på hårddisken. Dessa är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats. Vi använder cookies för att få en överblick över hur vår webbplats används och för att kunna förbättra navigeringsfunktionerna. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. avgöra om en sida på vår webbplats redan har visats. Med cookies kan vi också se om du har besökt vår webbplats tidigare eller om du är en ny besökare. Våra cookies lagrar inte personuppgifter och samlar inte in annan slags information som kan identifiera dig. Om du inte vill tillåta användningen av cookies kan du ändra inställningarna på din webbläsare så att den raderar alla cookies från hårddisken, blockerar alla cookies eller så att du får en varning innan en cookie lagras.

Barn

Vi samlar inte in personuppgifter från barn. Om vi upptäcker att sådana uppgifter har emottagits utan att barnets föräldrar eller förmyndare har gett sitt medgivande, kommer vi att radera informationen omedelbart. När vi gör detta kommer vi följa de instruktioner som du i egenskap av förälder eller förmyndare ger oss.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina uppgifter inte försvinner, utsätts för ändringar eller stöld, och för att se till att tredje part inte får tillgång till dem. 

Uppdateringar och ändringar

Vi kan komma att ändra eller uppdatera delar av den gällande informationen om datasäkerhet. Det kan ske när som helst och utan att du först blivit informerad. Återkom med jämna mellanrum för att se om något i informationen har ändrats eller uppdaterats. Vi kommer att ange det datum då en förändring sker.